Tuloksekas myynti ja asiakaspalvelu (ryhmäkoulutus)

Tämä koulutuspaketti sopii suorasti tai välillisesti myynnillisissä asiakaspalvelutehtävissä toimiville henkilöille.

Koulutuksen avulla myyjä/edustaja sisäistää syvällisemmin roolinsa ja saa konkreettisia ohjeita siitä, miten myyntityöhön ja asiakkaisiin tulee suhtautua, jotta työ tuottaa tulosta ja on mielekästä.

Pidempään myyntityötä tehneet saavat koulutuksesta lisää motivaatiota ja sparraavan kertauksen myynnin perusteista.

Koulutus sopii sekä myynti- tai tiimipäivän yhteyteen, että omaksi koulutusaamu- tai iltapäiväksi.

Tämä 1/2 päivän koulutuspaketti koostuu osallistavasta luennosta ja ryhmäpohdinnoista.

 

6 products