Esimiestyön perusteet

Tämä tehovalmennus on tarkoittu ensikertaa esimiestehtäviin siirtyville tai äskettäin esimiestehtävissä aloittaneille henkilöille. Valmennus antaa uusille esimiehille perusedellytykset hoitaa esimiestehtäviä tehokkaasti ja menestyksekkäästi.

Valmennuksessa käydään läpi esimiestyön perusteet, esimiehen perustehtävät ja luodaan uudelle esimiehelle ymmärrys hänen roolistaan ja häneen kohdistuvista odotuksista työyhteisössä sekä annetaan käytännön neuvoja mm. ajanhallintaan ja viestintään.

Huolehdi, että uudet esimiehet hallitsevat esimiestyön perusteet ja ymmärtävät uuden roolinsa työyhteisössä. Ilmoita heidät valmennukseen jo tänään!
1 product